Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Doporučovací systém pro webové články 

  Kočí, Jan
  Tématem této bakalářské práce jsou doporučovací systémy pro webové články. Tato práce nejdříve uvádí nejpopulárnější metody z této oblasti a vysvětluje jejich principy, následně navrhuje požití vlastní architektury, založené ...
 • Počítač jako inteligentní spoluhráč ve slovně-asociační hře Krycí jména 

  Jareš, Petr
  Tato práce řeší určování sémantické podobnosti slov. K tomu je využita kombinace prediktivního modelu fastText a metody založené na počtu Pointwise Mutual Information. Je zde popsán systém, který s využitím sémantických ...
 • Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android 

  Hurta, Martin
  Cílem této práce je vytvoření podpůrné aplikace ke slovní asociační deskové hře Krycí jména na mobilní telefony s operačním systémem Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání herního plánu za pomoci knihoven OpenCV ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0 

  Stredánsky, Dávid
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie pre spracovanie priemysel- ných veľkých dát. Výsledná aplikácia pracuje s vibračnými dátami nameranými na ložiskách. Aplikácia je navrhnutá podľa lambda ...