Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza bezpečnosti zařízení v chytré domácnosti 

    Grofčík, Peter
    Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je prevedenie analýzy bezpečnosti zariadení inteligentnej domácnosti a následne otestovať a overiť  zraniteľnosti odhalené na týchto zariadeniach. Prvá časť popisuje zariadenia zo ...