Now showing items 1-1 of 1

  • Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou 

    Győri, Adam
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. ...