Now showing items 1-1 of 1

  • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

    Hamran, Peter
    Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...