Now showing items 1-1 of 1

  • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

    Kadleček, Josef
    Tato práce se zabývá současnými metodami pro přepis řeči na text a odezírání ze rtů za pomoci neuronových sítí. Následně se zabývá podobností architektur neuronových sítí operujících nad zvukem a videem při rozpoznávání ...