Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování provozních vlastností IPFIX kolektoru 

    Kala, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi sledování stavu IPFIX kolektoru, který je určen ke shromažďování metadat ohledně síťového provozu. Stručně seznamuje s problema- tikou monitorování a popisuje aktuální stav IPFIX ...