Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání moderních formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

    Kalabza, Marek
    V této práci se porovnávají moderní metody komprese digitálních obrazů na daných datasetech v oblasti kvality. První část práce popisuje princip ztrátové komprese a poté samotné komprese formátů JPEG, Lepton, JPEG 2000, ...