Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizovaná extrakce informací z emailů 

    Kanda, Rastislav
    Táto práca má za úlohu oboznámiť sa s možnosťami extrakcie informácií z textu. Na základe získaných poznatkov navrhnúť a implementovať systém, ktorý bude schopný získať potrebné informácie z emailových správ. Navrhnutý ...