Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro ladění post-mortem 

    Kapičák, Peter
    Cieľom tejto práce je kontrolovať užívateľom špecifikované vlastnosti nad stopou programu alebo nad log súborom, ktoré by mal program spĺňať alebo naopak, ktoré by nemal spĺňať. Vlastnosti a ich opis sú základom nástroja ...