Now showing items 1-10 of 10

 • Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu 

  Stano, Matej
  Táto práca sa zameriava na využitie okuliarov Microsoft HoloLens pre rozšírenú realitu a ich prepojenie a komunikáciu s mobilným telefónom za účelom ovládania hologramu. V telefóne sú využité pohybové a polohové senzory ...
 • Automatické testování uživatelských rozhraní 

  Meluzín, Vojtěch
  Tato práce se zabývá řešením problému automatického testování uživatelského prostředí pro systém ARTable, který je tvořen pomocí frameworku ROS. Zvolený problém jsem vyřešil tvorbou rozšíření pro testovací nástroj. Rozšíření ...
 • Hra Portal pro Microsoft HoloLens 

  Bandik, Matej
  Cieľom práce bolo vytvoriť adaptáciu počítačovej hry Portal pre zariadenie Microsoft HoloLens. Požadovaná aplikácia by mala demonštrovať koncept hry v reálnom prostredí. Ďalším dôležitým požiadavkom bolo užívateľa úplne ...
 • Rozšířená realita na Android - zobrazování prvků z mapy v terénu 

  Halás, Timotej
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu rozšírenej reality pre operačný systém Android. Na základe náhľadu z kamery, mapových dát a polohy zariadenia určenej modulom GPS je vytvorená scéna zobrazujúca doplňujúce turistické ...
 • Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS 

  Jurczyk, Adam
  Cílem této práce bylo vytvoření řešení, které by umožňovalo spolupráci více uživatelů ve sdílené rozšířené realitě. Navržené řešení umožňuje více uživatelům úpravu virtuálních objektů a interakci s nimi ve 3D sdílené scéně ...
 • Street view pro mapování senzorickou mobilní platformou 

  Győri, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá umožňuje prehliadanie panoramatických fotografií s voliteľným mapovým podkladom. Aplikácia slúži pre potreby geodetov na pasportizáciu budov a areálov. ...
 • Uživatelské rozhraní pro hru na hrdiny na interaktivním stole 

  Urban, Šimon
  Cílem této práce je vytvoření uživatelského rozhraní pro hru na hrdiny Dungeons & Dragons pro interaktivní stůl ARTable. K dosažení vhodného řešení bylo využito dvou spolu komunikujících aplikací. První je navržena pro ...
 • Vizuální programování robotických aplikací 

  Ling, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením funkcionality systému ARTable, který je postavený na frameworku ROS. V rámci práce bylo rozšířeno uživatelské rozhraní tak, aby bylo možné vytvářet nové nebo upravovat stávající ...
 • Vláček řízený mikropočítačem 

  Kavánková, Iva
  Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný ...
 • Webové rozhraní pro vizuální programování robota 

  Vích, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a testováním webového uživatelské rozhraní. Toto rozhraní vytváří robotické programy v jazyce Python pro robota PR2 a systém ARTable vyvíjený na VUT FIT v Brně. Rozhraní je ...