Now showing items 1-1 of 1

  • Clustered deferred shading ve Vulkan API 

    Karas, Matej
    Práca sa zaoberá tvorbou aplikácie pre vykresľovanie väčšieho počtu svetiel v reálnom čase použitím novej generácie grafického API. V texte je popísaný dôvod vzniku novej generácie grafických API, rozobrané optimalizačné ...