Now showing items 1-1 of 1

  • Vláček řízený mikropočítačem 

    Kavánková, Iva
    Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný ...