Now showing items 1-2 of 2

  • Odezírání ze rtů pomocí hlubokých neuronových sítí 

    Kadleček, Josef
    Tato práce se zabývá současnými metodami pro přepis řeči na text a odezírání ze rtů za pomoci neuronových sítí. Následně se zabývá podobností architektur neuronových sítí operujících nad zvukem a videem při rozpoznávání ...
  • Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí 

    Vešelíny, Peter
    Táto práca sa zaoberá rozpoznávaním riadkov z historických textov. Historické texty pochádzajú z obdobia od 17. až 19 storočia a sú napísané pomocou fraktúry. Pri rozpoznávaní písma sa používa architektúra neurónovej siete ...