Now showing items 1-1 of 1

  • Cloudové řešení pro zpracování 3D modelů 

    Klemens, Jakub
    Tato práce se zabývá možnostmi zpracování 3D modelů v prostředí cloudových aplikací. Na základě získaných znalostí vznikla knihovna Cloud3D implementována v jazyce C++. Výsledná knihovna slouží k rychlému vytváření ...