Now showing items 1-1 of 1

  • Transformace webových stránek do vektorové grafiky 

    Nguyen, Hoang Duong
    Táto bakalárska práca sa venuje problematike vykreslenia webových stránok pomocou vektorovej grafiky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať rozšírenie projektu WebVector tak, aby umožňoval vytvoriť výstup vo formáte ...