Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace mřížkového rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

    Novák, Ondřej
    Cílem této bakalářské práce je prostudovat architekturu experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a navrhnout způsob rozšíření knihovny o nové možnosti mřížkového rozložení obsahu. Nejdříve je uveden úvod do problematiky, ...