Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro odstraňování šumu v reálném čase 

    Siladi, František
    Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase odšumovať reč. V prvej kapitole je popísaná teória súvisiaca so spracovaním signálov a popísané filtry na odšumenie. V nasledujúcej ...