Now showing items 1-1 of 1

  • Mitigace DoS útoků s využitím neuronových sítí 

    Odehnal, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací dvou přístupů pro ochranu před SYN Flood útoky, které patří do DoS útoků. Denial of Service útoky jsou v dnešní době velice rozšířené a jejich provedení není příliš náročné. ...