Now showing items 1-8 of 8

 • Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED 

  Kolář, Josef
  Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí. To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování ...
 • Modulární simulátor mikrokontroléru 

  Vosyka, Pavel
  V práci byly prozkoumány existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů. Byl navrhnut simulátor mikrokontroléru s grafickým uživatelským rozhraním. Simulátor je schopen vyměňovat simulovaný mikrokontrolér za jiný. ...
 • Nástroj pro ladění post-mortem 

  Kapičák, Peter
  Cieľom tejto práce je kontrolovať užívateľom špecifikované vlastnosti nad stopou programu alebo nad log súborom, ktoré by mal program spĺňať alebo naopak, ktoré by nemal spĺňať. Vlastnosti a ich opis sú základom nástroja ...
 • Porovnání volně dostupných simulačních nástrojů 

  Vysloužil, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volně dostupných simulačních nástrojů. Cílem práce je zdokumentovat a porovnat nástroje implementované nad jazyky Modelica, Matlab a Python. Pro účely srovnání jsou vytvořeny různé ...
 • Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů 

  Kozovský, Daniel
  Táto práca sa zaoberá zásuvným modulom csigsafe pre prekladač GCC. Používa statickú analýzu programov na odhalenie chýb v obsluhe signálov podla normy POSIX. Tento nástroj analyzuje zdrojové súbory v jazyku C a C++. Tento ...
 • Simulace proudění tekutin s využitím celulárních automatů 

  Režňák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci proudění tekutin pomocí Lattice gas cellular automata. Použité modely jsou HPP, FHP-I, FHP-II a FHP-III. Program je implementovaný pomocí jazyka C++, tak aby ...
 • Správa metadat k hudebním souborům 

  Saloň, Marek
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať aplikáciu schopnú spravovať metadáta lokálnej hudobnej knižnice. Za týmto účelom boli implementované metódy, ktoré uľahčujú a automatizujú prácu s väčším ...
 • Vytváření mobilních aplikací metodou reaktivního programování 

  Kříž, Matyáš
  Programování mobilních aplikací v systému iOS zavádí nebo doporučuje používání asynchronních volání procedur a paralelismus. Bývá obtížné v takovýchto aplikacích udržet přehled o toku událostí v programu. Zavádí se různé ...