Now showing items 1-1 of 1

  • IoT s rekonfigurovatelnými uzly v Pythonu 

    Pitko, Erik
    Cieľom tejto práce je vytvoriť systém pre správu a monitorovanie rekonfigurovateľných ESP32 uzlov, jeho následná realizácia a implementácia aplikácie pre monitorovanie dát z jednotlivých senzorov. Systém umožňuje nahrávať, ...