Now showing items 1-1 of 1

  • Analytické zpracování metadat k lámání hesel 

    Pokorný, Šimon
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací analytického webového dashboardu pro aplikaci na vzdálenou správu systému Fitcrack. Tento systém slouží pro distribuovanou obnovu hesel. Administrace tohoto systému je jednostránková ...