Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace posilovaného učení při řízení modelu vozidla 

    Maslowski, Petr
    Tato práce se zabývá vytvořením autonomního agenta pro řízení modelu vozidla. Rozhodování agenta je řízeno pomocí posilovaného učení (reinforcement learning) s využitím neuronových sítí. Agent získává snímky z přední kamery ...
  • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

    Hamran, Peter
    Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...