Now showing items 1-1 of 1

  • Nativní aplikace v JavaScriptu 

    Urban, Cyril
    Tato bakalářská práce zkoumá existující technologie pro tvorbu mobilních aplikací typu klient-server přenositelných na různé platformy mobilního operačního systému. Zvýšená pozornost je věnovaná především nejnovějším trendům ...