Now showing items 1-1 of 1

  • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

    Válka, Jan
    Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...