Now showing items 1-1 of 1

  • Topic Identification from Spoken TED-Talks 

    Vašš, Adam
    Táto práca sa zaoberá problémom spracovania prirodzeného jazyka a následnej klasifikácie. Použité systémy boli modelované na TED-LIUM korpuse. Systém automatického spracovania jazyka bol modelovaný s použitím sady nástrojov ...