Now showing items 1-1 of 1

  • Extrakce informací z Wikipedie 

    Valušek, Ondřej
    Tato práce se zabývá automatickou extrakcí typů entit ve článcích anglické Wikipedie a jejich vybraných atributů. Jsou v ní představeny postupy za využití prvků strojového učení, které lze ke splnění tohoto účelu využít. ...