Now showing items 1-1 of 1

  • Aproximace hlubokých neuronových sítí 

    Stodůlka, Martin
    Cílem mé práce je zjistit vliv a dopad aproximovaného počítání na přesnost hluboké neuronové sítě, konkrétně neuronové sítě pro klasifikaci obrazu. Pro implementaci neuronové sítě byla použita varianta frameworku Caffe ...