Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

    Kobelka, Martin
    Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...
  • Program pro podporu plánování rozvrhů 

    Tesařová, Alena
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací programu pro plánování rozvrhů výuky a zkoušek na FIT VUT v Brně. Výsledný program poskytne podporu pro přípravu vstupních dat, kompletaci požadavků vyučujících a dále umožní samotné ...