Now showing items 1-8 of 8

 • Automatizovaná extrakce informací z emailů 

  Kanda, Rastislav
  Táto práca má za úlohu oboznámiť sa s možnosťami extrakcie informácií z textu. Na základe získaných poznatkov navrhnúť a implementovať systém, ktorý bude schopný získať potrebné informácie z emailových správ. Navrhnutý ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Optimalizační algoritmy inspirované přírodou 

  Babjarčiková, Lenka
  Táto práca sa venuje štyrom optimalizačným algoritmom inšpirovaných prírodou. Popisuje algoritmus mravčej kolónie, algoritmus párenia včiel, algoritmus vlčej svorky a algoritmus simulovaného žíhania. Súčasťou tejto práce ...
 • Podpora hraní deskové hry Mlýny mobilní aplikací 

  Kolínek, Daniel
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení řešící úlohou určení nejlepšího tahu ve hře Mlýny ze snímku kamery chytrého zařízení. Úloha je rozdělena na podproblémy detekce pozice a následného určení nejlepšího ...
 • Poloautomatická normalizace slov z matričních záznamů 

  Hříbek, David
  V této práci je řešeno rozšíření webové aplikace DEMoS pro správu matričních záznamů o možnost normalizace (přiřazení normalizované podoby zápisu jednotlivým slovům) jmen, příjmení, povolání, obcí a dalších typů slov, která ...
 • Spojování záznamů v genealogických datech 

  Šorm, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium genealogických dat, zjištění možných problému při jejich slučování a implementace metod pro toto slučování dat. V této práci se bude především studovat problematika třídění ...
 • Univerzální cloudový nástroj pro tvorbu 3D tiskových řezů 

  Vejčík, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou cloudového nástroja pre prípravu 3D modelov pre 3D tlač. 3D tlač sa stáva súčasťou našich životov a dostáva sa napríklad do škôl, kde spája digitálny svet s fyzickým ...
 • Využití evolučních algoritmů při učení neuronových sítí 

  Vosol, David
  Tato práce má za úkol nalézt a porovnat možnosti spolupráce evolučních algoritmů při učení neuronové sítě a také jejich následné porovnání s klasickým přístupem učení pomocí back-propagation. Toto porovnání je demonstrováno ...