Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace řízení RC modelů 

  Vávra, Jan
  Tato práce se zabývá řízením RC modelů pomocí mikrokontroléru ESP-32 ovládané přes mobilní zařízení s OS Andriod pomocí WiFi. Cílem této práce je obohatit ovládání o automatizované chování, které by zjednodušilo nebo ...
 • Bubenický metronom pro Smartphone a Smartwatch 

  Ondráček, Aleš
  Cílem této práce je vytvořit bubenický metronom pro smartwatch a smartphone, který bude umožňovat ukládání rytmických vzorů do playlistů. Výsledný produkt sestává ze dvou částí: z aplikace pro smartwatch a aplikace pro ...
 • Detekce skupin a duplicit fotografií 

  Václavík, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci umožňující import fotografií a vyhledání duplicit. Aplikace usnadňuje uživateli import tím, že zobrazuje již importované fotografie a umožňuje skrytí aktuálně nepotřebných ...
 • Detekce životních funkcí s použitím radaru 

  Köteleš, Dávid
  V dnešnej dobe je veľmi dôležité merať životné funkcie človeka. Vďaka získaným dátam môžeme kontrolovať zdravotný stav ľudí. Rovnako sa táto kontrola využíva aj v športoch pri kontrole výkonu športovcov. K meraniu sa ...
 • Fotografie s časovým razítkem 

  Mlejnek, Matěj
  Tato práce řeší způsob návrhu a implementace systému pro vytváření časových razítek k fotografiím po skupinách. Zabývá se možnostmi zpětného ověřování autentičnosti těchto vytvořených skupinových (hromadných) časových ...
 • Fotokoutek 

  Valda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace aplikace fotokoutku používané primárně na tabletech. Práce popisuje existující řešení, analyzuje jejich nedostatky a soustředí se na výběr vhodných technologických ...
 • Model vozidla řízený počítačem 

  Deingruber, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením modelu vozidla pomocí modelářských serv a motorů. Cílem je navrhnout a sestrojit funkční model a na něm demonstrovat principy jeho řízení. Jako rozšíření bylo implementováno detekování ...
 • Smart city služby v Brně - mapa dojezdových časů 

  Strych, Tomáš
  Hlavným cieľom je poskytnúť užívateľom webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej získajú na základe aktuálneho cestovného poriadku grafické informácie o odhadovanej časovej dostupnosti mestskej a medzimestskej dopravy v ...
 • Smart tramvaj v Brně 

  Fiala, Jan
  Cílem této práce je vybraní vhodných technologií, které lze použít pro lokalizaci tramvaje při průjezdu místem, kde by mělo dojít ke stažení či vytažení pantografu, navržení a implementace lokalizačního systému. V řešení ...
 • Vláček řízený mikropočítačem 

  Kavánková, Iva
  Tato práce se zabývá řízením modelového kolejiště pomocí kamery. Věnuje se analýze, návrhu a realizaci vestavěného systému. Jedná se o zpracování obrazu v reálném čase a jeho následného vyhodnocení. Navržený a realizovaný ...