Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro sumarizaci textu 

  Mička, Jakub
  V této práci jsem se zaměřil na implementaci webové aplikace, která slouží jako prostředek pro automatickou tvorbu souhrnů v anglickém jazyce. Automatická tvorba souhrnů je v řešení prováděna pomocí metody TextRank a ...
 • Informační systém florbalového týmu 

  Zmek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem webových technoloií a následným vytvořením informačního systému pro florbalový tým FbC ReActive Aligators E kvůli přehledným statistikám a správě docházky na události. Informační ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat 

  Kohout, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním jazyka Scala s ostatními běžně používanými jazyky pro analýzu dat. Tyto jazyky se porovnávají z hlediska manipulace a zobrazení dat, strojvého učení a souběžného zpracování. Z tohoto porovnání ...
 • Případová studie na dolování z dat v jazyce Python 

  Stoika, Anastasiia
  Tato práce se zabývá základními koncepty a technikami procesu získávání znalostí z dat. Cílem práce je demonstrovat dostupné prostředky jazyka Python, které umožňují provádět jednotlivé kroky tohoto procesu. Práce je ...
 • Služba pro zjištění zranitelností knihoven použitých na webových stránkách 

  Bednář, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro detekci technologií použitých na webových stránkách a následnému zjištění jejich zranitelností. Aplikace je implementována s využitím Symfony Frameworku a knihovny React.js. ...
 • Systém pro nabízení domácích produktů 

  Doubek, Daniel
  Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by ...
 • Vztah změn sázkových kurzů a výsledků fotbalových zápasů 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je demonštrovať techniky pre riešenie úloh extrakcie dát z webu a získavania znalostí z dát. Prípadová štúdia je zameraná na zber dát zo stávkových kancelárií a následnú analýzu týchto dát. Práca demonštruje ...