Now showing items 1-1 of 1

  • 3D výuková aplikace s využitím hloubkových senzorů 

    Zubrik, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá vytvorením interaktívneho výukového systému, ktorý využitím hĺbkového senzora a projektora vykresľuje interaktívnu topografickú mapu na povrch piesku. Pri realizácii sa vychádzalo z existujúceho ...