Now showing items 1-20 of 173

 • Systém pro autonomní řízení modelu autíčka na závodní dráze 

  Steingart, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vozidla pro závod autonomních modelů autíček s názvem NXP Cup. Nejprve je diskutován výběr vhodné platformy, která bude využita pro implementaci řídicího algoritmu ...
 • Rozhraní pro propojení strategických her s multiagentními systémy 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zaměřuje na návrh frameworku, který usnadní tvorbu počítačem řízených protivníků ve strategických hrách. V práci se soustředíme na analýzu typů strategických her a systémů umělé inteligence používaných v ...
 • Bioinformatický nástroj pro klasifikaci bakterií do taxonomických kategorií na základě sekvence genu 16S rRNA 

  Valešová, Nikola
  Tato práce se zabývá problematikou automatizované klasifikace a rozpoznávání bakterií po získání jejich DNA procesem sekvenování. V rámci této práce je navržena a popsána nová metoda klasifikace založená na základě segmentu ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definován jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné s ...
 • Analýza protokolů pro komunikaci v energetických sítích 

  Sobotka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá bezpečností průmyslových systémů SCADA, které se používají v energetických infrastrukturách. Popisuje architekturu těchto systémů a detailně analyzuje dva komunikační protokoly - DNP3 a IEC ...
 • Zpracování dat ze senzorů wearable zařízení pomocí strojového učení 

  Hlavačka, Martin
  Cieľom práce je analýza problematiky nositeľných zariadení s operačným systémom Android Wear a rozpoznávaní rôznych pohybových aktivít za pomoci neurónových sietí. Prvotným zameraním je teda identifikovanie a popis ...
 • Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení ...
 • Zpracování paketů pomocí knihovny DPDK 

  Procházka, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje filtrování a přeposílání paketů ve vysokorychlostních sítích. Nejdříve je představen framework DPDK, který je využíván pro rychlé zpracování paketů. Dále je popsán návrh aplikace pro ...
 • Automatická kontrola kvality výrobku z obrazu 

  Kruták, Martin
  Cílem této práce je vytvořit postupy pro celkovou, automatickou a bezdotykovou kontrolu kvality výrobku (diabolky). Problém kontroly je rozdělen na dvě části. První část je přesné měření rozměrů diabolky - její délka a ...
 • Nástroj na vizualizaci plagiátů v různých programovacích jazycích 

  Bančák, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja na detekciu plagiátov v programovacích jazykoch C, Python a PHP. Popisuje techniky, ktoré slúžia na zakrytie plagiátorstva. Cieľom práce je vytvoriť návrh nástroja na ...
 • C++ knihovna pro práci s čísly v pohyblivé řádové čárce s libovolnou přesností 

  Závada, Vladislav
  Tato práce se zabývá návrhem floating point modulu, který umožní provádět operace s floating point operandy které mají libovolnou bitovou šířku. K tomuto účelu je modul implementován jako šablonová třída v jazyce C++. Modul ...
 • Překlad C++ aplikací pro vestavěná zařízení 

  Nosterský, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá přidáním podpory překladu jazyka C++ a jeho standardu C++11 v rámci překladače pro vestavěné systémy. Překladač, založený na projektu LLVM se generuje v rámci prostředí Codasip Studia. Toto ...
 • Internet of Things 

  Piškula, David
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba ...
 • Zpracování uživatelských recenzí 

  Cihlářová, Dita
  Velmi často lidé nakupují na internetu zboží, které si nemohou prohlédnout a vyzkoušet. Spoléhají se tedy na recenze ostatních zákazníků, ale těch už může být v dnešní době příliš mnoho na to, aby je člověk mohl sám rychle ...
 • Generování testovacích vstupů podle stopy programu 

  Sušovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro automatické generování testových vstupů na základě určené stopy programu. Cílem je zjednodušit a zefektivnit proces vytváření testových sad splňující pokročilá ...
 • Strojový přepis kytarových melodií do tabulatury 

  Joščák, Juraj
  Táto práca sa zaoberá problémom automatickej detekcie tónu v melodických gitarových linkách a následného prepisu do tablatúry. Výsledný systém používa detekciu tónu pomocou hrebeňového filtra. Jednotlivé noty sú rozdelené ...
 • Správa testů s podporou scénářů BDD 

  Bložoňová, Barbora
  Tato práce se zabývá prostředky pro správu požadavků a testovacích scénářů pro automatizované testování. Jejím cílem je na základě analýzy dostupných prostředků specifikovat a navrhnout webovou službu založenou na procesu ...
 • Modelování a simulace BGP 

  Novák, Adrián
  Práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou BGP protokolu v rámci prostredia OMNeT++. V úvodnej časti je priblížený BGP protokol, jeho základné dátové štruktúry a konečný automat nadviazania susedstva. Ďalej je predstavený ...
 • Evoluční aproximace obrazových filtrů 

  Foukal, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku aproximativního počítání, filtrování obrazu v hardwaru a evolučních algoritmů. Představuje řešení problému evoluční aproximace mediánových filtrů, kdy je cílem snížit výpočetní a ...
 • Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich ...