Now showing items 1-20 of 160

 • Řízení a měření sportovních drilů hlasem/zvuky 

  Odehnal, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikace pro platformu Android. Cílem práce je implementovat jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní, které by podporovalo a napomáhalo uživateli v provádění ...
 • Automatizace webového prohlížeče 

  Bastl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá automatizací webového prohlížeče - nástroji, umožnující programové ovládání programu pro prohlížení webových stránek. Nejprve diskutuje existující řešení, s důrazem na nástroje z rodiny Selenium Suite ...
 • Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem této práce je návrh a implementace multiplatformní multijazyčné mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje pro platformy iOS a Android. Leukokorie je bělavý svit zornice, který se při ...
 • Webový simulátor fotbalových lig a turnajů 

  Urbanczyk, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o tvorbě webového simulátoru fotbalových soutěží. V rámci této práce byla nastudována problematika systémů fotbalových principů a soutěží. Dále pak problematika strojového učení a jejich ...
 • Vylepšení rozšíření pro omezení volání JavaScriptu 

  Timko, Martin
  Cieľom tejto práce je rozšíriť a funkčne vylepšiť prototyp webového rozšírenia vytvoreného Ing. Zbyňkom Červinkom, zamerané na ochranu súkromia užívateľa pri prehliadaní webu. V riešení boli využité nadobudnuté poznatky o ...
 • Robustní detekce řečové aktivity 

  Popková, Anna
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit robustní detektor řečové aktivity, který je schopen detekovat řeč v různých jazycích, v prostředí se šumem a v prostředí s hudbou na pozadí. Tento problém jsem se rozhodla vyřešit ...
 • Generování modelů pro testy ze zdrojových kódů 

  Kraut, Daniel
  ílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj pro automatické generování cest ze zdrojových kódů. V rámci práce byla nastudována problematika testování založeného na modelech a navrženo možné řešení ...
 • Efektivní algoritmy pro stromové automaty 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navržení efektivních algoritmů pro testování jazykové ekvivalence a inkluze stromových automatů a dále pak implementace těchto algoritmů jako rozšíření knihovny VATA. Nejprve je provedena rešerše ...
 • Detekce dronu v prostoru 

  Rydlo, Štěpán
  Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního systému za použití softwarově definovaného rádia. Cílem práce je vytvořit vlastní lokalizační systém, který bude nezávislý na již existujících systémech. Pro vytvoření lokalizačního ...
 • Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí 

  Profant, Ján
  Tématem této práce je analýza nejmodernějších systémů pro rozpoznávání řečníka za použití neurónových sítí (nazývaných x-vektory) v rozličných podmínkách, jako jsou širokopásmové a úzkopásmové data, který je robustní vůči ...
 • Rozšířená realita: Historické verze budovy 

  Medvec, Juraj
  Táto práca je zameraná na prácu s rozšírenou realitou v mobilných aplikáciach. Cieľom práce bolo vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá poskytuje jej užívateľom pohľad do minulosti vybraných historických budov. Na začiatku ...
 • Bioinformatický nástroj pro odhad abundance bakteriálních funkčních molekul v biologických vzorcích na základě metagenomických dat 16S rRNA 

  Bieliková, Michaela
  Ľudské telo je prostredím pre život neuveriteľného množstva mikróbov. Niektoré z nich môžu spôsobovať rôzne choroby, ale ďalšie, napríklad črevný mikrobióm, sú pre život a zdravie človeka nepostrádateľné. Nanešťastie, ...
 • Porovnání klasifikačních metod 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá porovnáním klasifikátorů. Nejprve jsou popsány klasifikační techniky založené na strojovém učení, poté je navržen a implementován systém pro porovnání klasifikátorů. Dále jsou popsány klasifikační úlohy ...
 • Rámec pro tvorbu aplikací s podporou peer-to-peer spolupráce 

  Hrdina, Jan
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikačního rámce pro tvorbu kolaborativních webových editorů, které umožňují peer-to-peer spolupráci v realném čase. V práci jsou shrnuty existující přístupy pro replikaci dat, z ...
 • Analýza technologií pro distribuci výpočtu při lámání hesel 

  Mráz, Patrik
  Cieľom tejto práce je analýza technológií pre distribúciu výpočtu pri lámaní hesiel. Distribúcia je nevyhnutná s ohľadom na celkovú dobu lámania, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj desiatky rokov. V úvodnej časti je ...
 • Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích 

  Piecek, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout jazyk, jehož prostřednictvím bude možné monitorovat proud síťových toků za účelem detekce porušení síťové politiky v lokální síti. Byla provedena analýza jazyků užívaných v systémech ...
 • Evoluční algoritmy v návrhu konvolučních neuronových sítí 

  Badáň, Filip
  Táto práca sa zaoberá možnosťami automatizácie návrhu neurónových sietí pomocou neuroevolúcie, t. j. využitia evolučných algoritmov pri konštruovaní umelých neurónových sietí alebo optimalizovaní ich parametrov. Cieľom ...
 • Možnosti akcelerace symbolické regrese pomocí kartézského genetického programování 

  Hodaň, David
  Tato práce je zaměřena na hledání postupů, které by akcelerovaly symbolickou regresi v rámci kartézského genetického programování. Práce přibližuje kartézské genetické programování a jeho využití v úloze symbolické regrese. ...
 • Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich ...
 • Aplikace rozšířené reality: Měření rozměrů objektů 

  Karásek, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automatizované měření objektů v rozšířené realitě. Zaměřuje se na automatizaci celého procesu, aby uživatel prováděl co nejmenší počet manuálních akcí. ...