Show simple item record

Planar Object Measurement in Image

dc.contributor.advisorBeran, Vítězslavcs
dc.contributor.authorMlýnek, Přemyslcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:55:59Z
dc.date.available2019-07-08T15:55:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMLÝNEK, P. Měření rozměrů rovinných objektů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121826cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180084
dc.description.abstractCílem této práce je měření nábytkových dvířek pomocí zpracování obrazu a výpočet ceny nových dvířek z naměřených rozměrů. Práce je řešena pomocí knihovny OpenCV a programovacího jazyka Python. Jádro práce je založeno na algoritmu FloodFill a Houghových transformacích. Grafické uživatelské rozhraní je řešeno pomocí knihovny PyQt. Při získávání rozměrů nábytkových dvířek byl použit následující postup - pořízení datové sady, předzpracování obrazu, segmentace objektů, klasifikace objektů, měření jednotlivých objektů, vypsání výsledků měření na výstup a výpočet výsledné ceny. Vytvořil jsem řešení ve formě desktopové aplikace, která na vstupu přijímá obrázek a na výstup dává naměřené rozměry spolu s cenou nových dvířek. Při měření bylo dosaženo průměrné odchylky 6 mm od reálných rozměrů. Tato práce mi pomohla pochopit základy zpracování obrazu. Běžnému uživateli aplikace přinese možnost odhadnout cenu nábytkových dvířek pouze na základě fotografie.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to measure furniture doors using image processing and calculating the price of new doors from measured dimensions. The work is solved using OpenCV library and Python programming language. The core of the work is based on the FloodFill algorithm and Hough transforms. The graphical user interface is solved using the PyQt library. When obtaining the measurements of the furniture door, the following procedure is used - acquisition of a data set, imagine preprocessing, object segmentation, object classification, measurement of individual objects, output of measurement results and output price calculation. I have created a solution in the form of a desktop application that accepts an image at the input and outputs the measured dimensions along with the price of the new door. I managed to achieve an average deviation of 6 mm from real dimensions. This work has helped me understand the basics of image processing. An ordinary user of the application will be able to estimate the price of new furniture doors just based on a photo.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměření objektůcs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectPyQtcs
dc.subjectobjects measurementen
dc.subjectimage processingen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectPythonen
dc.subjectPyQten
dc.titleMěření rozměrů rovinných objektů v obrazecs
dc.title.alternativePlanar Object Measurement in Imageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:13cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121826en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:09:30en
sync.item.modts2020.06.23 08:42:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeVeľas, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Čo vás motivovalo k zameraniu vašej práce? Prečo ste sa rozhodli riešiť všetky podproblémy a nezamerali ste sa na jeden? V práci opakovane uvádzate, že aplikácia pomôže v rozhodovaní, či si dvierka zrenovovať svojpomocne, alebo najať remeselníka. Vysvetlite to, prosím. V akých iných doménach by mohla byť vaša aplikácia (po drobných úpravách) využiteľná na meranie plošných objektov?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record