Show simple item record

Traffic Violation Detection on Crossroads

dc.contributor.advisorŠpaňhel, Jakubcs
dc.contributor.authorKarpíšek, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:56:02Z
dc.date.available2019-07-08T15:56:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKARPÍŠEK, M. Detekce dopravních přestupků na křižovatkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121882cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180109
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá vlastním návrhem programu pro automatickou detekci jízdních pruhů, sledování vozidel a určení aktuálního stavu semaforu. V práci jsou též diskutovány výsledky získané experimentováním s vytvořeným programem a diskutovány další možnosti jeho dalšího zlepšení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis presents procedure for the detection of red-light violation. In the theoretical part of the thesis, the current solution aproaches used in image processing are described. The practical part focuses on creation of program for automatic traffic corridors detection, vehicle tracking and the current traffic light state detection. The results obtained by experimenting with the proposed procedure and the possibilities of its further improvement are also discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce stavu semaforucs
dc.subjectsledování vozidelcs
dc.subjectjízda na červenoucs
dc.subjectdetekce objektůcs
dc.subjectjízdní pruhycs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectúběžníkcs
dc.subjectautomatická kalibracecs
dc.subjectKalmanův filtrcs
dc.subjectproblém přiřazenícs
dc.subjectRANSACcs
dc.subjectHSVcs
dc.subjectHoughova transformacecs
dc.subjectdetekce hrancs
dc.subjectsledování objektůcs
dc.subjecttraffic light state detectionen
dc.subjectcar trackingen
dc.subjectred-light violationen
dc.subjecttraffic corridorsen
dc.subjectobject detectionen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectvanishing pointen
dc.subjectautomatic calibrationen
dc.subjectKalman filteren
dc.subjectassignment problemen
dc.subjectRANSACen
dc.subjectHSVen
dc.subjectHough transformen
dc.subjectedge detectionen
dc.subjectobject trackingen
dc.titleDetekce dopravních přestupků na křižovatkáchcs
dc.title.alternativeTraffic Violation Detection on Crossroadsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:16cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121882en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.08.01 04:57:30en
sync.item.modts2019.08.01 04:30:25en
dc.contributor.refereeBartl, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record