Show simple item record

Monitoring of the Functionality of Running Applications

dc.contributor.advisorČejka, Rudolfcs
dc.contributor.authorPaplauski, Andreics
dc.date.accessioned2019-07-08T15:56:28Z
dc.date.available2019-07-08T15:56:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAPLAUSKI, A. Monitorování funkčnosti běžících aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122238cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180297
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření systému, který bude sloužit k monitorování běhu aplikace s zaměřením na sféru řízeni letového provozu. Práce analyzuje problémy monitoringu aplikaci v dané sféře a navrhuje efektivní řešeni, které mohlo by byt užitečné pro techniky nebo administrátoři různých systémů. Systém se skládá z klientů, které běží na řídicích stanicích, sbírají určitá data a odesílají jich na server pro následující analýzu a zobrazení. Sbíraje se standardní data o systému a procesu, jako použitá paměť, využití procesoru, volné místo na disku atd. Ale kromě toho klient umí dělat screenshot obrazovky a analyzovat jak se změnil obrázek vůči předchozímu stavu. Vytvořený systém lze použit pro monitorovaní běhu různých aplikací běžících na různých počítačích v společném systému.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a system that will serve to monitor running applications with a focus on the sphere of air traffic control. The thesis analyzes problems of monitoring the application in the given sphere and proposes an effective solution that could be useful for technicians or administrators of different systems. The system consists of clients running on the control stations, collecting certain data and sending them to the server for the next analysis and display. Standard system and process data are collected, such as memory usage, CPU usage, free disk space, etc. In addition, the client can do a screenshot and analyze how the image has changed from the previous state. The created system can be used to monitor different applications running on different computers in a single system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectmonitorovanícs
dc.subjectklientcs
dc.subjectservercs
dc.subjectc++cs
dc.subjectletový provoz.cs
dc.subjectLinuxen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectclienten
dc.subjectserveren
dc.subjectc++en
dc.subjectair trafic.en
dc.titleMonitorování funkčnosti běžících aplikacícs
dc.title.alternativeMonitoring of the Functionality of Running Applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:35cs
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid122238en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:05:56en
sync.item.modts2020.06.23 10:21:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRyšavý, Ondřejcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: V návrhu systému uvažujete o peer-to-peer a multicast komunikaci mezi uzly. Porovnejte prosím oba návrhy a diskutujte jejich výhody a nevýhody pro Váš systém. Proč jste pro komunikaci nepoužil již nějaký existující protokol? Uvádíte, že sledování změny obrazu na displeji je výpočetně náročné. Jak moc je náročné a jak často je prováděno? Proč je nutné převádět snímek obrazkovky do jiného formátu, když je použit pouze pro výpočet jeho otisku? Jaký algoritmus používáte pro vytvoření otisku snímku obrazovky a k porovnání jeho změny? Jak je definována "dostatečná" změna obrazu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record