Show simple item record

Photographic Detail Enhancement Methods

dc.contributor.advisorČadík, Martincs
dc.contributor.authorHudziec, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:56:55Z
dc.date.available2019-07-08T15:56:55Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHUDZIEC, T. Metody zvýrazňující detaily ve fotografii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121939cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180352
dc.description.abstractTato práce studuje 4 metody pro zvýrazňování detailů v digitálních fotografiích. Algoritmy metod jsou popsány a implementovány do stávajícího systému pomocí C++ a OpenCV. Metody jsou následně porovnány z hlediska časové a paměťové náročnosti a vyhodnoceny jsou také jejich výsledky pomocí uživatelského dotazníku. Práce obecně poskytuje přehled současných metod pro zvýraznění detailů ve fotografii a diskutuje jejich budoucí vývoj.cs
dc.description.abstractThis thesis studies several methods for enhancing details in digital photographs. Methods' algorithms are described and implemented to existing system using C++ and OpenCV. Methods are then compared in terms of the time and memory complexity and their results are evaluated using users' questionnaire. Work overally gives overview of present photographic detail enhancement methods and discuses their future development.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzpracování obrazucs
dc.subjectvylepšování fotografiícs
dc.subjectzvýrazňování detailůcs
dc.subjectvýpočetní fotografiecs
dc.subjectC++cs
dc.subjectOpenCVcs
dc.subjectimage processingen
dc.subjectphotograph enhancementen
dc.subjectdetail enhancementen
dc.subjectcomputational photographyen
dc.subjectC++en
dc.subjectOpenCVen
dc.titleMetody zvýrazňující detaily ve fotografiics
dc.title.alternativePhotographic Detail Enhancement Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:19cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121939en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:23:47en
sync.item.modts2020.06.23 09:30:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBeran, Vítězslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě (D) .cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record