Show simple item record

Ball Tracking in Sports Video

dc.contributor.advisorBartl, Vojtěchcs
dc.contributor.authorMotlík, Matúšcs
dc.date.accessioned2020-06-23T09:12:43Z
dc.date.available2020-06-23T09:12:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMOTLÍK, M. Sledování pohybu míče ve videu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180371
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190190
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá automatickou detekciou a sledovaním futbalovej lopty v zázname športového stretnutia. Na základe predstavených techník zameraných na sledovanie malých objektov vo vysokom rozlíšení sú navrhnuté a implementované efektívne konvolučné neurónové siete, ktoré ďalej využíva upravený sledovací algoritmus SORT pre automatickú detekciu objektov v obraze. Za účelom preskúmania možností spracovania v reálnom čase pri čo najnižšej strate presnosti sledovania sú uskutočnené experimenty so spracovávaním snímok v rôznych rozlíšeniach a s rôznou frekvenciou získavania detekcií. Získané výsledky experimentov sú prezentované a využité pre návrh ďalších rozšírení, ktoré by viedli k zlepšeniu úspešnosti sledovania pri zachovaní dostatočnej rýchlosti spracovania.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with automatic detection and tracking of a soccer ball in sports videos. Based on the introduced techniques focusing on tracking of small objects in high-resolution videos, effective convolutional neural networks are designed and used by a modified version of tracking algorithm SORT for automatic object detection. A set of experiments with the processing of images in different resolutions and with various frequencies of detection extraction is carried out in order to examine the trade-off between processing speed and tracking accuracy. The obtained results of experiments are presented and used to form proposals for future work, which could lead to improvements in tracking accuracy while maintaining reasonable processing speed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekcia objektovcs
dc.subjectsledovanie objektovcs
dc.subjectfutbalcs
dc.subjectstrojové učeniecs
dc.subjecthlboké neurónové sietecs
dc.subjectobject detectionen
dc.subjectobject trackingen
dc.subjectsocceren
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectdeep neural networksen
dc.titleSledování pohybu míče ve videucs
dc.title.alternativeBall Tracking in Sports Videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:22cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:12:43en
sync.item.modts2020.06.23 09:57:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠpaňhel, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík (předseda) doc. Dr. Ing. Jan Černocký (místopředseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Hradiš, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A) . Otázky u obhajoby: Využití principu sledování objektu na základě detekcí je při práci s tímto rozlišením videa poměrně výpočetně náročné. Nebylo by možné zapojit jiné metody založené na konvolučních neuronových sítích, které jsou zaměřené primárně na sledování objektů? Na jakou platformu/HW je cílena výsledná aplikace? Aktuální výsledky sice nedosahují rychlosti zpracování ideálního stavu, zpracování v reálném čase, modely však byly vyhodnoceny na HW střední třídy. Nebylo by dostatečné pro dosažení požadované rychlosti použit výkonnější HW?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record