Show simple item record

System for Automated Monitoring and Control of Central Heating

dc.contributor.advisorŠimek, Václavcs
dc.contributor.authorŠoc, Matějcs
dc.date.accessioned2019-07-08T15:57:08Z
dc.date.available2019-07-08T15:57:08Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠOC, M. Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122259cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180453
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění. Nejprve jsou ve stručnosti představena některá z existujících řešení a jejich vlastnosti. Dále je v této práci věnována pozornost analýze bezdrátových technologií a metodám napájení použitelných v oblasti automatizace domácnosti. S ohledem na získané poznatky byl proveden návrh a následná realizace systémových modulů s využitím miniaturního počítače Raspberry Pi, mikrokontroléru architektury ARM Cortex-M0+ a komunikačních modulů využívajících technologii ZigBee. Pro vytvořené moduly byl navrhnut a implementován obslužný firmware. Ovládání a monitorování systému lze provádět prostřednictvím mobilní aplikace pro platformu Android, jejíž návrh je rovněž popsán v této práci.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with design and implementation of wireless system for automated control and monitoring of central heating. Some of the existing solutions and their characteristics are briefly introduced at first. The attention in this thesis is subsequently given to the analysis of wireless technologies and power supply methods suitable for home automation. With regard to ascertained findings, the design and subsequent implementation of system modules using Raspberry Pi, the ARM Cortex-M0+ microcontroller and the ZigBee communication modules were performed. The firmware for created modules was designed and implemented. The designed system can be controlled and monitored using a mobile application for the Android platform, whose design is also described in this thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatizacecs
dc.subjectRaspberry Pics
dc.subjectCentrální vytápěnícs
dc.subjectZigBeecs
dc.subjectAutomationen
dc.subjectRaspberry Pien
dc.subjectCentral heatingen
dc.subjectZigBeeen
dc.titleSystém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápěnícs
dc.title.alternativeSystem for Automated Monitoring and Control of Central Heatingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:36cs
thesis.disciplinePočítačové a vestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122259en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 11:12:59en
sync.item.modts2020.06.23 10:13:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeStrnadel, Josefcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Stručně se vyjádřete k vlivu topologie sítě Zigbee s větším počtem uzlů (např. modulů hlavic otopných těles) na vlastnosti realizovaného prototypu systému. Jaká jsou omezení předloženého řešení (např. z hlediska počtu modulů hlavic otopných těles)? Může se, za určitých podmínek , předložené řešení stát neefektivním či neúčinným ? Pokud ano, stručně tyto podmínky konkretizujte, naznačte možnosti jejich detekce a využití detekce ke změně chodu  řídicího mechanismu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record