Show simple item record

Phishing Detection in Web Pages

dc.contributor.advisorHolkovič, Martincs
dc.contributor.authorBeňo, Marekcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:24:16Z
dc.date.available2020-06-23T08:24:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBEŇO, M. Detekce phishingu ve webových stránkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122274cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180460
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/189958
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich nástrojov je navrhnuté vlastné riešenie pre klasifikáciu súborov. Implementovaný nástroj zabezpečuje spracovanie vstupných dát a vy- tvorenie modelu. Model vstupu je založený na hybridnej analýze vstupného súboru a URL. Pomocou nástroja YARA sú aplikované YARA pravidlá na základe ktorých je vytvorená kla- sifikácia vstupu. Spracovanie modelu a definíciu pravidiel umožňuje implementovaný modul pre nástroj YARA. Výsledné riešenie umožňuje definíciu YARA pravidiel pre klasifikáciu phishing na základe štrukturálnych vlastností phishing súboru a charakteristík zdrojovej URL.cs
dc.description.abstractThis work deals with the design of a phishing attack detection and classification tool. The work describes techniques and forms of phishing attacks and availible tools and techniques for phishing detection. Based on the analysis of existing tools a solution for file classification is proposed. Implemented tool handles input parsing and creation of input model. Model is based on hybrid analysis of input file and URL. Using the YARA tool, YARA rules are applied which are then used in creation of input classification. Analysis of input model and definition of classification rules is enabled by implemented YARA module. Implemented solution makes it possible to define YARA rules for phishing classification based on the structural properties of a phishing file and features of source URL.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectphishingcs
dc.subjectmalvércs
dc.subjectbezpečnosťcs
dc.subjectwebové stránkycs
dc.subjectYARAcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectphishingen
dc.subjectmalwareen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectweb pagesen
dc.subjectYARAen
dc.subjectPythonen
dc.titleDetekce phishingu ve webových stránkáchcs
dc.title.alternativePhishing Detection in Web Pagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-07-08-13:31:37cs
thesis.disciplineBezpečnost informačních technologiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122274en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 10:24:16en
sync.item.modts2020.06.23 09:00:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHrivňák, Jáncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Nemám žiadne otázky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record