Show simple item record

Vliv povrchových rýh na průlom mazacího filmu v bodových kontaktech

dc.contributor.authorŠperka, Petrcs
dc.contributor.authorKřupka, Ivancs
dc.contributor.authorHartl, Martincs
dc.date.accessioned2019-08-05T14:56:21Z
dc.date.available2019-08-05T14:56:21Z
dc.date.issued2016-10-01cs
dc.identifier.citationTribology International. 2016, vol. 102, issue 1, p. 249-256.en
dc.identifier.issn0301-679Xcs
dc.identifier.other114922cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180516
dc.description.abstractSurface roughness plays an important role in transition from full to mixed elastohydrodynamic regime. One kind of features appearing on a real rough surface are grooves longer than contact diameter. It has already been reported that these grooves cause a local film reduction or a complete collapse. In this study, a ball-on-disc optical tribometer was used to quantitatively study the effect of grooves on film thickness in a point contact. It was observed that the main dependence on speed, the so-called lift-off curve, generally follows the logarithm function. The effects of build-up material, load, slide/roll ratio and groove geometry are presented. These results were fitted to the analytical description, which enables the estimation of groove effects on point contact lubrication.en
dc.description.abstractDrsnost povrchu hraje důležitou roli v přechodu od plného do smíšeného režimu mazání. Jeden z významných prvků, které se na reálných površích vyskytují jsou rýhy s délkou větší, než je kontaktní oblast. Již bylo ukázáno, že tyto rýhy způsobují lokální redukci mazacího filmu nebo jeho úplný průlom. V tomto článku byl použit optický tribometr pracující na interferenčním principu pro kvantitativní popis míry ovlivnění. Bylo zjištěno, že hlavní závislost na rychlosti lze popsat pomocí logaritmické funkce. V publikaci jsou prezentovány vlivy vytečeného materiálu, zatížení, poměrného skluzu a geometrie rýhy. Tyto výsledky byly popsány pomocí empirického modelu, který umožňuje určit vliv rýhy na tloušťku mazací vrstvy v bodovém kontaktu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent249-256cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofTribology Internationalcs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X16301220cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectElastohydrodynamic lubricationen
dc.subjectFilm thicknessen
dc.subjectSurface roughnessen
dc.subjectSurface textureen
dc.subjectelastohydrodynamické mazání
dc.subjecttloušťka filmu
dc.subjectdrsnost povrchu
dc.subjectstruktura povrchu
dc.titleThe effect of surface grooves on film breakdowns in point contactsen
dc.title.alternativeVliv povrchových rýh na průlom mazacího filmu v bodových kontaktechcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
sync.item.dbidVAV-114922en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.08.08 00:57:41en
sync.item.modts2019.08.08 00:22:06en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume102cs
dc.identifier.doi10.1016/j.triboint.2016.05.031cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0301-679X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International