Show simple item record

Acoustic Detection of Speaker Position Using Microphone Array

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorPelz, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-09-02T10:53:28Z
dc.date.available2019-09-02T10:53:28Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPELZ, Z. Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other121865cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180615
dc.description.abstractTato práce řeší problematiku lokalizace řečníka v prostoru pomocí mikrofonního pole. Cílem této práce je nastudovat algoritmy pro lokalizaci řečníka v prostoru a experimenty s těmito algoritmy. Problém určování TDOA jsem řešil pomocí korelace signálů a pozici jsem počítal pomocí hyperbolické metody. Výsledné pole a algoritmy jsou schopné lokalizovat řečníka s jistou odchylkou. Výsledky práce umožňují udělat si představu o přesnosti lokalizace řečníka pomocí mikrofonního pole a ARM sestavy s omezeným výkonem. Výpočet pozice za použití mikrofonního pole dosahovalo řádové přesnosti jednotek decimetrů ovšem tato přesnost se lišila se vzdáleností od mikrofonního pole.cs
dc.description.abstractThis thesis explores problematics of speaker localization using microphone array. Aim of this thesis is implementation of algorithms for speaker localization and experiments with those algorithms. Calculation of TDOA was done using cross-correlation and hyperbolic method was used to calculate position estimation. Finished microphone array is able to locate speaker within certain variance. Results of this thesis allow reader to make assumptions regarding accuracy of localisation using microphone array and ARM kit with limited performance. Precision of position estimation using microphone array reached several decimeters, but this precision is dependent on distance from microphone array.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmikrofonní polecs
dc.subjectTDOAcs
dc.subjectlokalizace pomocí zvukucs
dc.subjecthyperbolická metodacs
dc.subjectkřížová korelacecs
dc.subjectmicrophone arrayen
dc.subjectTDOAen
dc.subjectacoustic localizationen
dc.subjecthyperbolic methoden
dc.subjectcross-correlationen
dc.titleAkustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního polecs
dc.title.alternativeAcoustic Detection of Speaker Position Using Microphone Arrayen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-09-02-09:04:09cs
thesis.disciplineInteligentní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid121865en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.06.23 09:17:32en
sync.item.modts2020.06.23 08:17:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeNovotný, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Zbořil, CSc. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Nejsou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record