Show simple item record

Big Data Processing from Large IoT Networks

dc.contributor.advisorKrčma, Martincs
dc.contributor.authorBenkő, Krisztiáncs
dc.date.accessioned2019-09-02T10:53:29Z
dc.date.available2019-09-02T10:53:29Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBENKŐ, K. Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other122172cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180622
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je návrh a vytvorenie systému pre zber, spracovanie a ukladanie dát z rosiahlych IoT sietí. Vytvorený systém predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce spracovanie dát z rôznych IoT sietí, s využitím Apache Hadoop ekosystému. Dáta sú spracované v reálnom čase a ukladané do NoSQL databázy, ale ukladajú sa dáta aj do súborového systému pre prípadné neskoršie spracovanie. Systém je optimalizovaný a testovaný na dátach zo siete IQRF. Dáta uložené v NoSQL databázi sa vizualizujú a vykonávajú sa predikcie v pravidelných intervaloch. Používateľ je prepojený s týmto systémom cez informačný systém, kam mu v prípade hodnôt mimo rozsah chodia notifikácie.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to design and develop a system for collecting, processing and storing data from large IoT networks. The developed system introduces a complex solution able to process data from various IoT networks using Apache Hadoop ecosystem. The data are real-time processed and stored in a NoSQL database, but the data are also stored  in the file system for a potential later processing. The system is optimized and tested using data from IQRF network. The data stored in the NoSQL database are visualized and the system periodically generates derived predictions. Users are connected to this system via an information system, which is able to automatically generate notifications when monitored values are out of range.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBigDatacs
dc.subjectIoTcs
dc.subjectApachecs
dc.subjectHadoopcs
dc.subjectdatabázacs
dc.subjectNoSQLcs
dc.subjectdistribuovaný súborový systémcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectreal-timecs
dc.subjectHDFScs
dc.subjectFlumecs
dc.subjectSparkcs
dc.subjectinformačný systémcs
dc.subjectOpenTSDBcs
dc.subjectGrafanacs
dc.subjectHBasecs
dc.subjectAvrocs
dc.subjectdávkové spracovaniecs
dc.subjectlineárna regresiacs
dc.subjectpredikciecs
dc.subjectAmbarics
dc.subjectIQRFcs
dc.subjectBigDataen
dc.subjectIoTen
dc.subjectApacheen
dc.subjectHadoopen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectNoSQLen
dc.subjectdistributed file systemen
dc.subjectJavaen
dc.subjectreal-timeen
dc.subjectHDFSen
dc.subjectFlumeen
dc.subjectSparken
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectOpenTSDBen
dc.subjectGrafanaen
dc.subjectHBaseen
dc.subjectAvroen
dc.subjectbatch processingen
dc.subjectlinear regressionen
dc.subjectpredictionsen
dc.subjectAmbarien
dc.subjectIQRFen
dc.titleZpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítícs
dc.title.alternativeBig Data Processing from Large IoT Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-09-02-09:04:04cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid122172en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.02 12:53:29en
sync.item.modts2019.09.02 12:12:32en
dc.contributor.refereePodivínský, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record