Show simple item record

The Application of Project Management Methods in Company

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkaen
dc.contributor.authorKáčerková, Terezaen
dc.date.accessioned2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.available2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKÁČERKOVÁ, T. Využití metod projektového managementu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120106cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180668
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na základě výstupů a využití metod projektového managementu je vytvořen možný návrh řešení projektu, který vede k úspěšnému oslovení nového segmentu potencionálních zákazníků.en
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on application project management methods in the company. Firstly, the work specifies theoretical knowledge of the field. This part is followed by an analysis of the external and internal environment of the given company. Based on these outputs and the use of project management methods, the proposal of solution is made. This proposal of a solution leads to successful reaching out of a new segment of potential customers.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektový managementen
dc.subjectprojekten
dc.subjectSWOT analýzaen
dc.subjectHierarchická struktura práceen
dc.subjectMatice odpovědnostien
dc.subjectGanttův diagramen
dc.subjectMetoda pro analýzu projektových riziken
dc.subjectproject managementcs
dc.subjectprojectcs
dc.subjectSWOT analysiscs
dc.subjectWork breakdown structurecs
dc.subjectResponsibility assignment matrixcs
dc.subjectGantt chartcs
dc.subjectRisk project analysiscs
dc.titleVyužití metod projektového managementu v podnikuen
dc.title.alternativeThe Application of Project Management Methods in Companycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-12cs
dcterms.modified2019-09-13-10:06:32cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120106en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.09.13 12:56:41en
sync.item.modts2019.09.13 12:14:55en
dc.contributor.refereeKruljacová, Annaen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record