Show simple item record

The Use of Project Management Methods in Event Management of the International Organisation

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkaen
dc.contributor.authorSvětnička, Michalen
dc.date.accessioned2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.available2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSVĚTNIČKA, M. Využití metod projektového řízení při event managementu mezinárodní firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120107cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180669
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve firmě Sportobchod.cz s.r.o a aplikací teoretických znalostí projektového řízení, nástrojů a metod k návrhu projektu, který má za cíl usnadnit proces budování a zapojení své komunity zákazníků na Slovensku. Kromě toho by projekt měl sloužit jako návod pro následující projekty analyzované společnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na představení teorie projektového řízení a vymezení jeho hlavních konceptů. Druhá část je věnována analýze současné situace, která zahrnuje využití různých makroekonomických a mikroekonomických analýz. V poslední části autor navrhuje projekt pomocí metod projektového řízení jako je SMART definice projektových cílů, logický rámec, WBS, RACI Matice, Ganttův diagram a charakterizuje možné přínosy navrhovaného projektu pro analyzovanou společnost.en
dc.description.abstractThis Master thesis deals with the analysis and the current situation in a specific organisation and application of project management theoretical knowledge, tools, methods, which are used to propose an event for the company with the objective to facilitate the process of building and engaging the community of customers in Slovakia and preparing a guideline for the following projects. The thesis is divided into three major parts. The first part focuses on the introduction of project management theory and definition of major project management concepts. The second part is devoted to the current situation analysis, which includes using a variety of microenvironmental and macroenvironmental analyses. The last part is dedicated to the project proposal using project management methods such as the SMART definition of project objectives, Logical Framework Matrix, Work Breakdown Structure, RACI Matrix and Gantt Chart and finding the benefits for the analysed company.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektový managementen
dc.subjectNávrh projektuen
dc.subjectRACI maticeen
dc.subjectGanttův diagramen
dc.subjectRIPRANen
dc.subjectLogický rámecen
dc.subjectProject managementcs
dc.subjectProject proposalcs
dc.subjectRACI Matrixcs
dc.subjectGantt chartcs
dc.subjectRIPRANcs
dc.subjectLogframecs
dc.titleVyužití metod projektového řízení při event managementu mezinárodní firmyen
dc.title.alternativeThe Use of Project Management Methods in Event Management of the International Organisationcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-12cs
dcterms.modified2019-09-13-10:06:33cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120107en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:22:11en
sync.item.modts2020.03.31 18:23:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePezlar, Zdeněken
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)cs
but.defenceQuestions of thesis supervisor – Answered Question of thesis reviewer – Answered doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - What are the risks in implementing a repeating the same project over and over again? How would you ensure the level of innovation in the project? – Answered doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc – Why did you identify the value of time delay in project as low? Why are the activities in Work Breakdown Structure different than the ones in the Gantt diagram? – Answeredcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record