Show simple item record

Concept for Organizational Culture Change in a Company

dc.contributor.advisorKonečná, Zdeňkaen
dc.contributor.authorZabloudil, Alešen
dc.date.accessioned2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.available2019-09-13T10:56:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZABLOUDIL, A. Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120224cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180672
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl uskutečněn polo strukturovaný rozhovor, dotazníkové šetření a provedena obsahová analýza interních dokumentů. Na základě zjištěných informací byla navržena opatření vedoucí ke zlepšení stavu z pohledu organizační kultury.en
dc.description.abstractThis thesis is focused on topic of organisational culture and its influence on the operation of the regional branch of the insurance company XYZ. First, the theoretical background of organisational culture and its evaluation was clarified. Furthermore, a semi-structured interview, a questionnaire survey and a content analysis of internal documents were carried out. Based on the information obtained, measures were proposed to improve the situation from the perspective of organisational culture.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganizační kulturaen
dc.subjectanalýza organizační kulturyen
dc.subjectzměna organizační kulturyen
dc.subjectdotazníkové šetřeníen
dc.subjectOrganisational culturecs
dc.subjectanalysis of organisational culturecs
dc.subjectchange of organisational culturecs
dc.subjectquestionnaire surveycs
dc.titleNávrh změny organizační kultury ve vybraném podnikuen
dc.title.alternativeConcept for Organizational Culture Change in a Companycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-09-12cs
dcterms.modified2019-09-13-10:06:33cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120224en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:45en
sync.item.modts2020.03.31 05:52:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCenek, Jakuben
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)cs
but.defencesupervisor – answered prof. Koráb – How would you measure up the business culture ? - answeredcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record