Show simple item record

Mechanical properties and structure of blends of recycled polyethylene with linear low density polyethylene

dc.contributor.advisorBálková, Radkacs
dc.contributor.authorKocandová, Janacs
dc.date.accessioned2019-11-06T15:55:15Z
dc.date.available2019-11-06T15:55:15Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOCANDOVÁ, J. Mechanické vlastnosti a struktura směsí recyklovaného polyetylénu a velmi nízko hustotního polyetylénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115229cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180744
dc.description.abstractAnalyzován byl recyklovaný materiál z obalových polyetylénových fólií z tří měsíční produkce od tří dodavatelů (Třinec, Chlebičov a Olomouc) a dál materiál, který nevyhověl při zpracování vyfukováním. Studován byl také vliv přídavku velmi nízko hustotního polyetylénu (LLDPE) k recyklovanému materiálu z hlediska složení, indexu toku taveniny a mechanických vlastností. K analýze byla použita metoda diferenční kompenzační kalorimetrie, termogravimetrie a indexu toku taveniny. Mechanické vlastnosti byly měřeny v tahu na deskách o tloušťce 1 mm. Recyklovaný materiál obsahoval 40–65 % LLDPE, malé množství polypropylénu a malé množství vápence. Obsah nízko hustotního polyetylénu (LDPE) a LLDPE se lišil v rámci jednotlivých dodavatelů a tím kolísaly také mechanické vlastnosti. Výsledky ukázaly rozdíl v kvalitě třídění PE fólií u jednotlivých dodavatelů. Odlišná zpracovatelnost reklamovaného materiálu, byla způsobená tím, že se skládal téměř výhradně z LLDPE. Přídavek LLDPE k recyklovanému materiálu v rozsahu 5–20 % zvýšil MFI o 13–78 %. Mechanické vlastnosti směsí bohaté na LLDPE byly velmi blízké vlastnostem čistého LLDPE. Přítomnost LDPE výrazně ovlivnila pouze pevnost při přetržení. Směsi byly vyhodnoceny jako nemísitelné, ale s vysokou afinitou složek s rostoucím obsahem LLDPE. Ani jeden ze vzorků nebyl chemicky degradovaný. Běžně prováděné metody kontroly v provozu, především měření MFI, nejsou schopné u recyklovaného materiálu rozlišit obsah LDPE a LLDPE. Doporučit lze pouze kalorimetrickou analýzu.cs
dc.description.abstractRecycled material produced during three months from packing polyethylene foils coming from three suppliers was analysed together with one recycled material under complaint from the point of melt flow index (MFI), composition and mechanical properties. The addition of linear low density polyethylene (LLDPE) into the recycled material was studied as well. It was measured melt flow index (MFI), Differential scanning calorimetry (DSC) together with Thermogravimetry methods were used to determine composition. Selected materials were pressed to obtain films with the thickness of 1 mm to determine tensile properties. Recycled materials contained 40–65% LLDPE, small amount of polypropylene as well as chalk. The content of LDPE and LLDPE varied within one supplier and thus mechanical properties did. The results showed the difference in quality of PE films separation among all suppliers. The problems with workability of material under complaint were caused by the material composition – the amount of LLDPE predominated. The addition of LLDPE into the recycled material in the range of 5–20 % increased MFI by 13-78%. Mechanical properties of blends rich in LLDPE were similar to those of clear LLDPE. The presence of LDPE influenced more markedly only the strength to break. The blends of LDPE and LLDPE were evaluated as immiscible but with high affinity of the components with increasing contend of LLDPE. No material was chemically degraded. The methods commonly performed in manufacture, especially MFI, are not able to differentiate LDPE form LLDPE – recommended is DSC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNízko-hustotní a velmi nízko-hustotoní polyetyléncs
dc.subjectregranulátcs
dc.subjectbinární směsics
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectdiferenční kompenzační kalorimetriecs
dc.subjecttermogravimetriecs
dc.subjectindex toku taveninycs
dc.subjectLow-density and linear low-density polyethyleneen
dc.subjectregranulateen
dc.subjectbinary blendsen
dc.subjecttensile testen
dc.subjectdifferential scanning calorimetryen
dc.subjecttermogravimetryen
dc.subjectmelt flow indexen
dc.titleMechanické vlastnosti a struktura směsí recyklovaného polyetylénu a velmi nízko hustotního polyetylénucs
dc.title.alternativeMechanical properties and structure of blends of recycled polyethylene with linear low density polyethyleneen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2019-05-27-10:03:48cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115229en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.11.06 16:55:14en
sync.item.modts2019.11.06 16:12:59en
dc.contributor.refereePoláček, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record