Show simple item record

Flow properties of coolants for metal cutting

dc.contributor.advisorBálková, Radkask
dc.contributor.authorBlašková, Danielask
dc.date.accessioned2019-11-06T15:55:16Z
dc.date.available2019-11-06T15:55:16Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBLAŠKOVÁ, D. Reologické vlastnosti chladicích kapalin pro obrábění kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other115230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180745
dc.description.abstractBoli merané tokové vlastnosti dvoch typov procesných a čistých chladiacich kvapalín (A a B), používaných pri obrábaní kovov. Z procesu boli odobraté štyri kvapaliny vždy po mesiaci používania. Všetky kvapaliny boli merané pri teplote 25 °C o obsahu olejovej emulzie 4 %. Tokové krivky čistých kvapalín boli naviac merané pri teplote 30, 35, 40, 45 a 50 °C o koncentrácií 2, 4, 6 a 8 %. Reologické meranie bolo prevedené na geometrii sústredných valcov. Pre procesnú kvapalinu A bola meraná mikrobiálna aktivita a bol zisťovaný obsah aditív (termogravimetricky). Obe procesné kvapaliny vykazovali ne-Newtonovske správanie. Viskozita kvapalín mierne rástla so šmykovou rýchlosťou (10–100 s-1) a mierou znečistenia. I keď znečistenie bolo percentuálne približne rovnaké, zmena viskozity sa u oboch typov kvapalín líšila. U čistých kvapalín viskozita rástla s rastúcou koncentráciou a klesala s rastúcou teplotou, výnimkou však bola kvapalina A, ktorá v závislosti na teplote vykazovala jednak šmykové zriedenie, šmykové spevnenie, aj Newtonovské chovanie a to u koncentrácie 6 a 8 %. Merania preukázali, že miera znečistenia procesných kvapalín nemá zásadný vplyv na viskozitu a tokové vlastnosti, má však vplyv na účinnosť chladiacej kvapaliny. Znečistenie spôsobuje zriedenie, môže dochádzať aj k čiastočnému rozkladu olejovej zložky ale predovšetkým sa výrazne zvyšuje mikrobiálna aktivita, spôsobujúca kožné problémy obsluhy. Odporučiť možno špecifický kontrolný test pre prítomnosť baktérií.sk
dc.description.abstractThe flow properties of two types of operating and clean coolants (A and B) were measured, both used in metalworking. Four samples of both operating liquids were sampled from the process monthly (from the beginning to the end of its use). All liquids were measured at 25 °C with an oil emulsion content of 4%. In addition, flow curves of pure cooling emulsions with concentration of coolant 2, 4, 6 and 8% were measured at 30, 35, 40, 45 and 50 °C. Rheological measurement was performed at geometry of concentric cylinders. Microbial activity and content of additives (Thermogravimetry) was determined in operating liquid A. Both operating liquids exhibited non-Newtonian behavior. Viscosity increased with the shear rate (10–100 s-1) and impurity level. Although the amount of impurity was approximately the same in both liquids, viscosity varied. For pure liquids, the viscosity increased with increasing concentration and decreased with increasing temperature, except for liquid A with concentration of coolants 6 and 8%, which, depending on the temperature, exhibited both shear thinning, shear thickening and Newtonian behavior. The results shown that impurity level of operating liquids has only minor effect on viscosity and flow properties, but it had an effect on cooling effect. Impurities diluted operating liquids, partial decomposition of the oil component may occur, but in particular, microbial activity causes skin problems of staff. Recommended is to introduce a specific control test for the presence of bacteria.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChladiace kvapalinysk
dc.subjectolejová emulziesk
dc.subjecttokové vlastnostisk
dc.subjectne-Newtonovské kvapalinysk
dc.subjectviskozitask
dc.subjectmikrobiálna aktivitask
dc.subjectCooling liquidsen
dc.subjectoil emulsionen
dc.subjectflow propertiesen
dc.subjectnon-Newtonian liquidsen
dc.subjectviscosityen
dc.subjectmicrobial activityen
dc.titleReologické vlastnosti chladicích kapalin pro obrábění kovůsk
dc.title.alternativeFlow properties of coolants for metal cuttingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-27cs
dcterms.modified2020-06-30-16:24:38cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.07.01 08:57:45en
sync.item.modts2020.07.01 08:14:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePoláček, Petrsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s teoretickými základy a cíli své diplomové práce a přednesla výsledky, kterých dosáhla v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci.3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla.4. Diskuse: Členové komise vznesli několik přípomínek a otázek k práci. Studentka uspokojivě reagovala na všechny připomínky a otázky vzešlé z diskuze a prokázala přiměřenou orientaci v daném tématu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record