Show simple item record

Methodical Procedures for Assessing the Impact of Extreme Weather on Property Damage

dc.contributor.advisorRožnovský, Jaroslavsk
dc.contributor.authorSedláček, Milansk
dc.date.accessioned2019-11-11T11:55:11Z
dc.date.available2019-11-11T11:55:11Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, M. Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112433cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180756
dc.description.abstractDiplomová práca pojednáva o vychodiskovych právnych predpokladoch pre stanovenie vyšky škody na nehnuteľnosti (stavbe) v právnom rámci Slovenskej republiky. Jej cieľom je zistenie a vyčíslenie škody spôsobenej extrémnym vplyvom počasia na majetok. Zaoberá sa klimatickymi problémami ako aj jej indikátormi. Taktiež pracuje s problematikou dvoch prístupov a to konkrétne analyzou skutočnej škody na majetku ale aj škodu v súvislosti s uvedením stavby do pôvodného stavu. Cieľom je stanoviť metodicky postup vypočtu škody na majetku.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the basic legal prerequisites to determining the amount of damage done to a real estate (building) in the legal framework of Slovak Republic. Its aim is to determine and quantify the property damage caused by extreme weather. It deals with climate problems as well as its indicators. This is accomplished through two different approaches - the analysis of actual damage done to the property for one, and secondly, the damage dealt to the building during its restoration into previous condition. The thesis aims to establish a methodological procedure for calculating all damages done to the property.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVypočet škôdsk
dc.subjectpovodnesk
dc.subjectvšeobecná hodnotask
dc.subjecttechnická hodnotask
dc.subjectriziková analyzask
dc.subjecthydrológiask
dc.subjectCalculation of demagesen
dc.subjectfloodsen
dc.subjectgeneral valueen
dc.subjecttechnical valueen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjecthydrologyen
dc.titleMetodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetkusk
dc.title.alternativeMethodical Procedures for Assessing the Impact of Extreme Weather on Property Damageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-11-11cs
dcterms.modified2019-11-11-11:54:34cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112433en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.28 16:54:01en
sync.item.modts2020.05.28 16:14:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeAdamec, Vladimírsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku. Komise položila následující otázky: - Uvádíte v práci všechny povodě? (doc. Karpíšek) - Z jakého důvodu je regresní funkce uvedena jen do roku 2015? (doc. Karpíšek) - Jakou hodnotu uvádíte u vodovodních baterií? (doc. Karpíšek) - Podle jakého předpisu jste postupoval? (doc. Kledus) - Jak bylo v práci uvedeno řízení rizika? (dr. Šimůnek) - Jaký je současný stav navrhování výpočtů ocenění škody na majetku? (doc. Doskočil) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record