Show simple item record

Communiacation software for terminal clients of a Linux server

dc.contributor.advisorJelínek, Mojmírcs
dc.contributor.authorHanák, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:17Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:17Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHANÁK, K. Komunikační software pro terminálové klienty linuxového serveru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other14199cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/18095
dc.description.abstractV práci je obsažen návrh a realizace prostředí vhodného pro provoz síťových aplikací klientů, jenž používají běžné terminály. Jsou zde realizovány příklady s jejichž pomocí je prezentován způsob využití prostředí. Vychází se zde z centralizovaného způsobu komunikace. Toho je využito i jako možnosti navázání na řídící podsystémy, tedy neomezené možnosti regulace řízení systémů budov a přístup ke spotřebičům, práva uživatelů přistupovat přes datové body k zařízením. Prostředí je vystaveno na operačním systému Linux a databázi MySQL. Jeho nasazení se předpokládá na serveru, tedy v síťovém prostředí. S tím je spojena i celková bezpečnostní politika a zapracováno je i sociální ošetření možností klientů.cs
dc.description.abstractThe thesis contains a proposal and implementation of an environment convenient for operation of network client applications which use common terminals. It also consists of implemented examples where the way of their usage is presented. The centralized way of communication is the basis. The approach is used also for the possibility of their joining with managing subsystems, i.e. unlimited ways of regulation of systems for real estate management, access to devices, user authority access to access data points to the devices. The environment is based on operation system Linux and database MySQL. Their realization is supposed on a server, in the network environment. This relates also to the overall security policy and this work also focused on social treatment of clients possibilities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúzký klientcs
dc.subjectvirtuální prostředícs
dc.subjectdatový bodcs
dc.subjectřídící podsystémcs
dc.subjectLinuxcs
dc.subjectterminálcs
dc.subjectskupiny uživatelůcs
dc.subjectMySQL databázecs
dc.subjectthin clienten
dc.subjectvirtual environmenten
dc.subjectdata pointen
dc.subjectcontrol subsystemen
dc.subjectLinuxen
dc.subjectterminalen
dc.subjectgroup of usersen
dc.subjectMySQL databaseen
dc.titleKomunikační software pro terminálové klienty linuxového serverucs
dc.title.alternativeCommuniacation software for terminal clients of a Linux serveren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-09-22-11:45:08cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid14199en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:42:27en
sync.item.modts2020.03.31 17:18:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJeřábek, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen)cs
but.defenceK jakému účelu slouží tzv. "tabulka aplikací" ve vašem systému? Jaké je možné využití teorie popisované v kap. 2 ve vašem systému?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record